Skip Navigation
 

Aktualności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE :)

 

 

Roczny plan pracy Przedszkola Nr 24

na rok szkolny 2014-2015
 
 „BAJKONUTKI ŚWIAT POZNAJĄ O PRZYRODZIE PAMIĘTAJĄ"
 
 
 
Cele planu rocznego:
 
1. Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
2. Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
4. Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców
5. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo

 

  MISJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

Pragniemy aby dzieci nam powierzone miały zapewnione bezpieczeństwo. By bez widocznego wysiłku i dużego stresu osiągały granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rozwijały swoje różnorodne talenty: śpiewały, malowały, tańczyły, posiadały niepohamowany głód wiedzy oraz były dobrze przygotowane do przejścia w kolejny etap jakim jest edukacja w szkole.

O PRZEDSZKOLU:

PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO OTWARTE 1 MARCA 1988 roku :) -

W czerwcu 2013 roku obchodziliśmy uroczyste nadania nazwy "BAJKONUTKI" oraz jubileusz XXV-lecia

-Przedszkole jest placówką  samorządową, publiczną

- Organ prowadzący -  Miasto Poznań

- Organ sprawujący nadzór pedagogiczny-  Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.

- Statut Przedszkola stanowi wewnętrzne prawo naszej działalności i funkcjonowania placówki.

-Personel :

Nauczycielki Przedszkola  posiadają  wyższe wykształcenie pedagogiczne, wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe.

Liczba nauczycielek   10

Liczba pracowników administracji    4

Liczba pracowników obsługi i pomocy nauczycielkom   10

- Budynek :

Wolnostojący z pięknymi przestronnymi salonami dydaktycznymi, bogato wyposażoną salą do ćwiczeń i zabaw ruchowych, z salą do nauki języka angielskiego i logopedii oraz dużym ogrodem.

-Ilość miejsc: 125

-Ilośc oddziałów: 5

-Liczebność dzieci w grupie: do 25

-Finanse i opłaty:

Za świadczenie usług wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr LXXVI/1111/V/2010r. Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r.

W godz. 8.00 - 13.00 pobyt dziecka jest bezpłatny i realizowane są zadania podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami.)

Opłaty po godzinie 13.00 wynoszą 1 zł za każdą godzinę

 

Stawka żywieniowa  - 6 zł na dzień