Skip Navigation
 

Aktualności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE :)

Roczny Plan Pracy Przedszkola    Nr 24 "Bajkonutki"- r.szk. 2015-2016

 
 „Poznań nasza mała ojczyzna”
 
 
Cel priorytetowy:
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym w związku
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 
 

Cele główne:

 

1.     Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez:
-rozwijanie zainteresowania własnym miastem i regionem
-propagowanie historii i kultury regionu –Poznań i okolice
- kształtowanie postawy patriotycznej
 
2.     Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej:
- rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu

- kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

 

  MISJA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

Pragniemy aby dzieci nam powierzone miały zapewnione bezpieczeństwo. By bez widocznego wysiłku i dużego stresu osiągały granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rozwijały swoje różnorodne talenty: śpiewały, malowały, tańczyły, posiadały niepohamowany głód wiedzy oraz były dobrze przygotowane do przejścia w kolejny etap jakim jest edukacja w szkole.

O PRZEDSZKOLU:

PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO OTWARTE 1 MARCA 1988 roku :) -

W czerwcu 2013 roku obchodziliśmy uroczyste nadania nazwy "BAJKONUTKI" oraz jubileusz XXV-lecia

-Przedszkole jest placówką  samorządową, publiczną

- Organ prowadzący -  Miasto Poznań

- Organ sprawujący nadzór pedagogiczny-  Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.

- Statut Przedszkola stanowi wewnętrzne prawo naszej działalności i funkcjonowania placówki.

-Personel :

Nauczycielki Przedszkola  posiadają  wyższe wykształcenie pedagogiczne, wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe.

Liczba nauczycielek   10

Liczba pracowników administracji    4

Liczba pracowników obsługi i pomocy nauczycielkom   10

- Budynek :

Wolnostojący z pięknymi przestronnymi salonami dydaktycznymi, bogato wyposażoną salą do ćwiczeń i zabaw ruchowych, z salą do nauki języka angielskiego i logopedii oraz dużym ogrodem.

-Ilość miejsc: 125

-Ilośc oddziałów: 5

-Liczebność dzieci w grupie: do 25

-Finanse i opłaty:

Za świadczenie usług wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr LXXVI/1111/V/2010r. Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r.

W godz. 8.00 - 13.00 pobyt dziecka jest bezpłatny i realizowane są zadania podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami.)

Opłaty po godzinie 13.00 wynoszą 1 zł za każdą godzinę

 

Stawka żywieniowa  - 6 zł na dzień