Skip Navigation
 

Aktualności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE :)

Roczny plan pracy Przedszkola Nr 24
2015-2016
„Poznań nasza mała ojczyzna”
 
 
Cel priorytetowy:
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym etapie edukacyjnym w związku
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
Cele główne:
 
1.     Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej poprzez:
-rozwijanie zainteresowania własnym miastem i regionem
-propagowanie historii i kultury regionu –Poznań i okolice
- kształtowanie postawy patriotycznej
 
2.     Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
- rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
- kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym
 
*  Organ prowadzący - Miasto Poznań
*  Dyrektor placówki  - mgr Maria Pędzińska
* 14 czerwca 2013 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę BAJKONUTKI
*  Podstawa programowa obowiązuje od 8.00-13.00    - każda godzina do godz. 8.00 i po godz. 13.00  - płatna 80gr / 1 godz. ( wg nowej ustawy obowiązującej od 1.XI.2015.)
* bieżące informacje dla rodziców znajdują się na tablicach inf. w holu przedszkola